ПЪРВИ ЮНИ 2015

Градина: София
Категория: Обучения, Събития
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.

По повод деня на детето Университетска Ботаническа градина София отвори своите врати за деца и родители

Тази година отново Университетска Ботаническа градина София се включи в прекрасната инициатива на фондация Изиарт - Детски панаир, посветена на деня на детето.

За деца и родители приготвихме нов изследователски маршрут, по който – преминавайки, те се запознаха с интересни видове от парковата част и една от оранжериите. Темата провокира междупредметните знания и наред с развитието на своята наблюдателност и съобразителност, тя насочи деца да си припомнят и надградят географските си знания. Така те се запознаха с представители на флората от целия свят и това е добър повод за бъдещи занимания, свързани с биоразнообразието и опазването на видовете.

Ботаническата градина беше пълна с любознателни семейства, които на този специален празник почетоха едно от основните права на децата – правото да учат докато се забавляват. Благодарим на всички, които бяха наши гости.