ПАРТЕРНО ЗАЦВЕТЯВАНЕ

Градина: София
Категория: Градини
Дата на публикуване: 28.05.2015 г.

Лятно зацветяване на цветния партер

Цветните партери представляват мозаечни цветни фигури, подредени в определена композиция. Тя най-често е геометрична или геометризирана, като може да бъде опростена или доста сложна. Партерите са важен елемент в историческото развитие на градинско-парковото изкуство, като са неизменна част от дворцовото озеленяване. Достигат разцвета си по време на периодите на Ренесанса, Барока и Класицизма. В наши дни цветните партери се използват най-вече в представителните части на дадено населено място или парк, характерезиращи се с по-висока интензивност на поддържане.

За зацветяването в Университетски ботанически градини – София се използват сезонни цветя, подходящо подбрани съгласно растителния им обем и багра. Важен компонент са листнодекоративните видове и по-специално тези, търпящи подрязване.