КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 31.03.2015 г.

Редки и застрашени растения от българската флора

За осма поредна година Университетски Ботанически градини предизвикват младите творци с конкурс за детска рисунка, посветен на международния ден на Земята – 22 април. Тази година темата е свързана с редките и застрашени растения от България.
Цели на конкурса: запознаване на участниците и публиката с видовото разнообразие на българската флора
Условия за участие: възраст – до 12 години
Всяка рисунка следва да бъде оригинална авторска  творба, представена на хартия.
Всяко дете може да участва само с една рисунка.
Форматът е свободен
Техниката е свободна: акварел, флумастер, молив, колаж или др.
Краен срок за предаване на рисунките: 20 април 2015 г.
На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат изписани четливо:
• имена  и възраст на детето;
• координати за връзка: телефон, адрес на електронна поща.

Рисунките на всички участници ще бъдат подредени в изложби на територията на Ботаническите градини в София, Варна и Балчик от 22 до 25 април 2015 г.

Имената на победителите ща бъдат публикувани в сайта.

УБГ София, ул. Московска 49, за контакт: 0879 140 535 Люба Пенчева
УБГ Екопарк Варна, к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, за контакт: 052 36 19 41 Петя Бойчева
УБГ Балчик, ул. Акад. Даки Йорданов №1, за контакт: 0579 72 338 Преслава Станкова