ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОТЕХНОЛОГИЯ

Градина: София
Категория: Наука
Дата на публикуване: 21.10.2014 г.

 

На 17 и 18.10.2014 г. в Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе Първа национална конференция по Биотехнология.

В програмата на конференцията бяха включени секции: биотехнологии и здраве, биотехнологии за околната среда, молекулярни и нанобиотехнологии, Климентови дни – биологично разнообразие, индустриални биотехнологии, агробиотехнологии, както и изложения на фирми, работещи в сферата на биотехнологиите.

Специалисти ботаници от Университетски ботанически градини взеха участие в конференцията. Представен беше постер на тема „Проучване на микрохабитати на територията на Университетска ботаническа градина Екопарк – Варна с цел  Ex situ консервация”. Представянето е част от одобрен проект към Фонд „Научни изследвания” на Софийски университет.