КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИРОДНИ НАУКИ 2014“

Градина: Варна
Категория: Наука
Дата на публикуване: 01.10.2014 г.

 

От 26.09. до 28.09.2014 г. беше проведена Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014” (NCNS2014) към Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Прогарамата на Конференцията включваше доклади и постерни представяния в разнообразни секции: биологически науки, химически науки, физически науки, науки за земята и регионалното развитие, туризъм, екология и опазване на околната среда, аграрни науки, методика на обучението по биология, география, химия и физика. Организаторите вярват, че това събитие ще се превърне в ценна платформа за все по-близко сътрудничество между звена, работещи в сферата на научните и приложни аспекти на природните науки, както и в сферата на тяхното преподаване в България и чужбина.

Кустосът на Университетска ботаническа градина Варна взе активно участие в конференцията в секция „Биологични науки и растителна защита“. Участието бе под формата на постерна презентация на тема „Автохтонни луковични растения на територията на Екопарк - Варна". Подготвена за отпечатване е и статия на тази тема.
Това участие е доказателство за важната роля на Ботаническите градини като място за опазване на биоразнообразието на страната и с потенциал за развитие на редица научни разработки. Нека не забравяме и образователната мисия на Екопарк Варна - приемете нашата покана да Ви покажем красотата на луковичните растения на територията на Ботаническата градина.

 

alt