НОВИ ВИДОВЕ В КОЛЕКЦИЯТА СУКУЛЕНТИ

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Наука
Дата на публикуване: 29.09.2014 г.

Колекцията Сукуленти в Университетски Ботанически градини гр. Балчик се обогати с нови представители

 

Колеги от Руската Академия на Науките в лицето на куратор Евгения Романова от Ботаническата градина към Ботаническия институт „В.Л. Комаров” в Санкт Петербург, Русия подариха на нашата градина 23 вида - представители на сем. Euphorbiaceae, Crassulaceae, Asteraceae.

Новите видове Euphorbia, Sedum, Senecio и други в момента са засадени в работната оранжерия докато се адаптират към климатични условия на Северното Черноморие. Предстои да намерят своето място в постоянната ни експозиция.

Обмяната на семена и други размножителни части на растенията между ботаническите градини като част от пограмата Index Seminum е уникална. Тези индекси, които се произвеждат от стотици ботанически институции, са важен инструмент за споделяне и запазване на уникалните генетични свойства на редки и застрашени видове. Пограмата Index Seminum включва опазването на редки таксони в рамките на или извън семенни банки, но също така е свързана с управлението на растения за употреба, като например производство на семена и таксономични, геномни, медицински и други видове изследвания. Целта в много случаи е просто в отглеждането и представяне на познати, нови или необичайни растения за образоване на винаги любознателната публика в Ботаническите градини.

alt

alt

alt

alt