9ти Международен Конгрес на BGCI по Образование в Ботаническите градини

Градина: Всички градини
Категория: Биоразнообразие, Наука, Обучения, Събития
Дата на публикуване: 20.08.2014 г.

Включва ли вашата работа общуване и ангажиране на обществеността с проблемите на биоразнообразието, растения, естествена история и природни науки?

Присъединете се към 9тия Международен Конгрес на BGCI по Образование в Ботаническите градини в Ботаническата градина на Мисури, Ст. Лиус, между 26 април и 1 май 2015 г.

Поканата за представяне на предложения вече е отворена! Предложенията могат да се подават онлайн и трябва да бъдат получени до 15 септември, 2014.

За допълнителна информация и регистрация:www.bgcieducationcongress2015.org

Конгресът ще включва широка програма с интерактивни сесии, работни срещи, специални събития и изтъкнати лектори, свързани с темата за биологичното разнообразие за по-добър свят: Дивите идеи си струва да се споделят.
Всеки ден се откриват необикновени нови видове живот, именувани, и въведени в света. Всеки ден, видове, които никой от нас дори да знаят – анонимно изчезват. Всеки ден, екологичните връзки и отношения между целия живот на Земята са открити. Всеки ден.
Биологичното разнообразие дава възможност на живота, какъвто го познаваме, от първия до нашия последен дъх. Като един от най-целенасочени защитници в света за опазване на биологичното разнообразие, ботанически градини от цял свят споделят своите растения, хора и места с милиони хора всеки ден. Те правят това по начин, насочен към разширяване на обществената осведоменост, задълбочаване на научните знания, изграждане на умения и капацитет за по-устойчив начин на живот. Всеки ден, ботаническите градини извършват този достоен труд: като глобална мрежа от колеги, ние се справяме по-добре, когато имаме възможност да се свързваме по между си, учим един от друг, предизвикваме се, задаваме големите въпроси, и заедно засилваме нашето въздействие.

Конгресът ще предостави отлична възможност за обучителите в Ботаническата градина и други специалисти да обменят идеи и да мислят творчески за това как да се преструктурира и да се ангажира обществеността със значението на биологичното разнообразие.