ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ

Градина: Балчик
Категория: Събития
Дата на публикуване: 07.08.2014 г.

Участници в ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ТВОРЧЕСТВОТО „РОЗА НА СВЕТА - ПАНАИР НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИДЕИ“ изнесоха спектакъл с екологичен flash-mob.

На 05.08.2014 г. участници в ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ТВОРЧЕСТВОТО „РОЗА НА СВЕТА - ПАНАИР НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИДЕИ“ гостуваха в УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – БАЛЧИК. Гостите от Украйна и Русия се запознаха с дейноста и характерните особености на обекта, след което на полянката до Административна сграда  изнесоха спектакъл с екологичен flash–mob и анимация, демонстрирайки как може да бъде привлечено вниманието на обществеността към екологичните проблеми на планетата, със средствата на изкуството.В програмата на фестивала са заложени съвместни проекти с Еко парка в Св.Константин и Университетската ботаническа градина в Балчик, под надслов „Една планета – обща отговорност”. Една от възпитателните му цели е свързана с изграждането на нови отношения между младите граждани на Европа в дух на доверие, приятелство и толерантност. Идеята е да се създадат условия за общуване, и партньорски отношения между участниците във фестивала, и отделни творци и колективи работещи на територията на община Варна за съвместни творчески проекти и културен обмен. Организатори на фестивала са „Турекспо-Варна”АД и театър „Ланжерон”от град Харков, Украйна. В ролята на „мост”, и свързващо звено във времето и пространството, между организаторите, играе артистичния директор от българска страна, Георги Велчовски – актьор, драматург и режисьор, поставил с голям  успех пиесата си „Псета” в Театъра на младия зрител в гр.Харков.

След приключване на мероприятието участниците благодариха за оказаното съдействие и гостоприемство, и дадоха заявка за нови бъдещи участия и творчески идеи които да бъдат реализирани на територията на УБГ- Балчик.