ЦВЕТОВЕТЕ НА БОГИНЯТА ИРИДА

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Градини
Дата на публикуване: 10.05.2014 г.

Семейство Перуникови в Университетски ботанически градини - София

Грациозно изправила цветовете си, обкръжена от тъмно зелени,остри като сабя листа, синята перуника (Irisgermanica) буди възхищение у всеки, който я види отдалеч.Човек остава пленен от нежния виолетовосин цвят, чиято интересна история достига легендите на древна Елада. За старите гърци перуниката е олицетворение на Ирида – богинята на блестящата небесна дъга, дъщеря на морския бог Табмант.

Според една славянска легенда, перуниките не били нищо друго освен «тъмни самодиви», наказани от бог Перун.В своето непослушание те често го пренебрегвали – не се вслушвали в съветите му, нито пък изпълнявали заповедите му. Разгневен, той ги наказал, като им изпратил сноп мълниеносни стрели.Всяка една стрела, която докоснела самодива, я превръщала в «нежнолика» синя перуника.

Друга легенда разказва, Клодвиг – кралят на франките, пръв избрал перуниковия цвят за емблема на своя щит.Повод за това дали готите, скоито постоянно воювал.Веднъж те били заели силна позиция срещу него при завоя на широка река.Клодвиг стоял угрижен и напразно търсел някакъв изход от опасното положение.Случайно погледът му се спрял в средата на течението ,където група перуники изправяли красивите си охреножълти цветове.Той си спомнил,че този вид перуника расте само в плитка вода,край заблатени и мочурливи места (Iris pseudacorus), разбрал че там реката има брод,и веднага предприел атака срещу готите. Изненадани от неочаквания удар, те били разбити. След спечелване на битката кралят се върнал на мястото, където видял тези блатни растения. Нагазил във водата и откъснал един цвят. После се обърнал към свитата си и казал, че това ще бъде емблемата на неговата династия. Пет века по – късно френският владетел Людовик VIIсъщо възприел перуниковия цвят за емблема на кралския герб.

Голямото семейство на перуниките ,които в систематично отношение учените ботаници отнасят към едносемеделните растения. Днес то наброява повече от 200 вида, разпространени в умерено топлата зона на Стария свят – от Средиземноморието и Южна Европа до Източна Азия и Северна Америка.

Приблизително около 150 различни видове перуники съществуват в Калифорния, Африка, Азия, Китай и Япония. На юг достигат до Виетнам, а на север – полуостров Лабрадор. Срещат се масово и в Мала Азия, Централна Азия и Палестина.Това многогодишно растение вирее навсякъде в тези страни благодарение на своята  силно развита кореново – луковична система.

В Университетски ботанически градини – София може да се видят в цъфтеж

в парковата част тези прелестни „тъмни самодиви”.