СЕДМИЦА НА ГОРАТА 07 - 13 АПРИЛ 2014 г.

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 01.04.2014 г.

В парковата част на Университетски ботанически градини София ще бъде разположена експозицията, посветена на науката за дървесните видове в България

 

Дендрология (от латински dendrum и старогръцки δένδρον - дърво) - част от ботаниката, наука за  дърветата и храстите. Възниква като самостоятелна учебна дисциплина и научна област главно във връзка с обучаването на специалистите по горско стопанство (лесовъди) и във връзка с горскостопанската наука.

Предмет на дендрологията са биологичните особености и екологичните изисквания на дървесните видове, но като част от ботаниката, тя се занимава и с таксономията и с други фундаментални аспекти, свързани с дървесните видове. В редица случаи от нея се отделя една специфична дисциплина, наречена "Декоративна дендрология", насочена към използването на дървесни видове в парковото изкуство.

В България, като академична дисциплина, дендрология се преподава от 1926 г., след като през 1925 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет е създаден Лесовъден отдел и по този начин е поставено началото на университетското лесотехническо образование у нас. Преди това нашите лесовъди са получавали образованието си в чужбина - Германия, Австрия, Чехия и др.  
През 1925 г., на 12.04., Министерството на народното просвещение съвместно с Министерство на земеделието и държавните имоти  обявяват "Седмица на гората".
Проф. Янаки Моллов, декан на факултета, на дипломирането на първия випуск лесовъди през 1929 г., казва: „Година 1925 ще остане паметна и ще бъде записана със златни букви в историята на развитието на българското горско дело, защото събития от такава капитална важност рядко се случват в историята на народите".  
Крупна фигура в българската дендрология е акад. Борис Стефанов - ботаник със световна известност и признание, който е практически първият професор по дендрология у нас и автор на първите български учебници по тази дисциплина. Други изтъкнати преподаватели и учени, оставили следа в тази област, са проф. Атанас Ганчев, доц.Желез Дончев и проф. Недялко Делков, които са, повече или по-малко, ученици на акад. Стефанов.
Автори на изложбата са гл.ас. Евгени Цавков и гл.ас.д-р Светлана Анисимова от Лесотехническия университет София. Изложбата ще бъде открита от доц. д-р Петър Желев, зам.-Ректор на Лесотехническия университет. Официалната част ще се проведе в парковата част на Университеска ботаническа градина гр. София от 17 часа на 7 април 2014.

Всички, които се интересуват от „История на дендрологията в България” могат да заповядат в Университетски ботанически градини София, ул.”Московска” 49 в периода от 07.04 до 13.04.2014 г. вкл.

alt

alt