КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

Градина: София
Категория: Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 24.03.2014 г.

Университетски  Ботанически градини - София канят деца до 12 г. възраст да участват в конкурс, посветен на Деня на Земята: “МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА”.

Всяка година  Деня на Земята се отбелязва по целия свят.
За първи път е честван в България през 1930г. на 14 декември.

Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

  • Всяка рисунка трябва да бъде оригинална авторска творба,представена на хартия.
  • Всяко дете може да участва само с една рисунка.
  • Форматът е свободен.
  • Техниката е свободна : акварел, флумастер, молив, колаж или др.
  • На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат изписани четливо:

 - име и възраст на детето;
 - телефон за връзка и/или адрес на електронна поща.

Рисунките на всички участници ще бъдат подредени в изложба на територията на УБГ София от 22 до 25 април 2014 г.
Университетски Ботанически градини ,ул.”Московска” 49, София 1000.

За допълнителна информация: Стефана Милич, тел. 988 17 97, e-mail: ubg_sofia@abv.bg
 

alt

alt

alt

alt