ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО НА РБЪЛГАРИЯ В БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК

Градина: Балчик
Категория: Градини, Събития
Дата на публикуване: 11.12.2013 г.

 

На 07.12.2013 г. на посещение в Университетска ботаническа градина – Балчик бе 76-членна  делегация от представители на Главното мюфтийство на Р България, включваща в своя състав Главния мюфтия на Р България д-р Мустафа Хаджи, доц. Дурсун Али Тюркмен – зам.-ректор на Висшия ислямски институт, културното аташе към Посолството на Република Турция доц. д-р Фикрет Караман, заместник-главните мюфтии, районните мюфтии и техните съпруги и деца. Гостите изслушаха с голямо внимание беседата на ръководителите и специалистите в Ботаническата градина и се удивиха на огромното разнообразие от растителни видове. Те изказаха възхищението си от труда и всеотдайността на ботаници, паркови специалисти и градинари, благодарение на които градината е истински райски кът. В своето послание в Книгата за впечатления на УБГ-Балчик д-р Хаджи написа: „Убеден съм, че добрината на света няма да изчезне; това място е доказателство за това. Ако някой изпадне в отчаяние, нека да посети това място и да се зареди с положителна енергия, която ще му даде възможност да се пребори в проблемите в живота си. ... Както всеки, посетил това място, искам да се върна пак и да вкуся още веднъж от това удоволствие.”