ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА ПТИЦИТЕ В УБГ-БАЛЧИК

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 07.10.2013 г.

На 06.10.2013г. в рамките на Европейските дни на птиците на територията на УБГ-Балчик се проведе експедиция за наблюдение на птици. Експедицията бе организирана от  Българско дружество за защита на птиците в партньорство с Университетска ботаническа градина – Балчик.
Фокусът на събитието бе върху наблюдението на мигриращите птици на територията на градината и имаше за цел да събере данни за видовия състав и числеността им. Интересно орнитологично наблюдение бе късната интензивна миграция на пчелояди, което според експерти се дължи на необичайното застудяване от началото на предходната седмица.

Със своето местоположение и разнообразие от растителни видове ботаническата градина е едно от важните места в България за почивка на хиляди пойни птици в периода на миграция. Участниците в експедицията наблюдаваха общо 468 птици от 34 вида, сред които са: червеногуша мухоловка, сива мухоловка, голям синигер, домашна червеноопашка, голям корморан, елов певец, малък ястреб и други. Данните за наблюдаваните птици по време на експедицията са изпратени на Словашкото орнитологично дружество, което е международен координатор на Дните през 2013г.

Университетски ботанически градини се надяват че съвместните инициативи с Българско дружество за защита на птиците ще продължат и в бъдеще.