ЕКИП ОТ УБГ НА РАБОТНА СРЕЩА В ТРЕНТО

Градина: Всички градини
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 04.10.2013 г.

Последна работна среща по Проект INQUIRE

 

Партньорите по проект INQUIRE се събраха на своята последа работна среща в гр. Тренто и в гр. Арко, Италия. Домакин беше музеят на естествени науки MUSE, който отвори врати за посетители това лято, както и Арбуретумът към музея. Всички участници, наред с представители от Университетски Ботанически градини България обсъдиха резултатите от въвеждането на откривателското учене (IBSE) в учебната практика в преподаването на ботаника и други науки. Партньорите и научно-изследователският екип от King's College – Лондон са категорично на мнение, че този начин на преподаване води до развиване на умения за научно мислене, изследване, аргументиране и оттам до истинско разбиране за процесите и феномените в природата и следва да намери своето място в образователната система на страните от ЕС.

Възможностите за учене на открито и ресурсите, които ботаническите градини в света предлагат са ценни за поколението, което израства в градска среда. По този начин децата могат не само да поддържат реален контакт с природата, но се научават да ценят биоразнообразието и разсъждават относно влиянието на климатичните промени върху живота и здравето на живите организми на планетата.

В продължение на три години ЕС финансира проект INQUIRE за разработване и осъществяване на поредица от обучения за учители от началното и средно образование. Идеята за устойчивост на проекта Университетски ботанически градини ще осъществи като продължи да предлага 60 часов курс за обучение на учители като част от образователната си програма. За записване и подробности: inquire@abv.bg

 

alt

altalt

alt