ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОМЕНИДЖМЪНТ"

Градина: Балчик
Категория: Обучения
Дата на публикуване: 02.10.2013 г.

На 01.10.2013г. в УБГ-Балчик се проведе учебна практика в рамките на обучението на студенти магистърска степен специалност „Екомениджмънт”. Магистратурата стартира през пролетта на 2013г., като част от програмата на Балкански екологичен център към Университетска ботаническа градина - Балчик. Бъдещите специалисти в областта на устойчивото развитие се обучават по програма акредитирана към Биологическия факултет на СУ”Св.Климент Охридски”.

В рамките на практиката бъдещите специалисти бяха запознати с различни концепции за управление на ботанически градини, както и с методи и подходи при формиране на колекции, на ландшафтно оформление, със съвременната роля и значение на ботаническите градини в обществения и стопански живот. Бяха разисквани конкретни проблеми и задачи на УБГ – Балчик.