СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Градина: Балчик
Категория: Градини
Дата на публикуване: 30.08.2013 г.

На 30 август 2013г. се проведе  опознавателна среща по проект за трансгранично сътрудничество “Cross-border art of gardening by The Black Sea”, в който СУ”Св.Климент Охридски” е партньор. Водещ партньор по проекта е Община Текиргьол, Румъния. Партньори също са и Университет „Овидиус”, гр.Констанца, Румъния, ДКИ „КЦ „Двореца Балчик” и Община Балчик. В рамките на проекта се предвижда създаване на Ботаническа градина в Община Текиргьол, паркоустройствени дейности на територията на УБГ – Балчик, адаптация на сградния фонд на ДКИ „КЦ „Двореца” и др.

На срещата партньорите представиха своите екипи и декларираха желанието си за  взаимна подкрепа и успех на проекта. Презентация на тема: „Решения относно управлението и дейността на градината” представи Главният озеленител на УБГ – ланд.арх. Вера Дянкова. Екипите по проекта и административното ръководство на партньорите обсъдиха текущите задачи и някои неизяснени въпроси във връзка със стартирането на проекта.  


В рамките на срещата специалистите на УБГ – Балчик ланд.арх.Стилиян Борисов и Христо Вълчев – биолог представиха колекциите и дейността на УБГ – Балчик и запознаха гостите с историята и спецификата на Архитектурно-парковия комплекс „Двореца”.