ИЗЛОЖБА СРЕД ЕКЗОТИЧНИ РАСТЕНИЯ

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Градини
Дата на публикуване: 27.07.2013 г.

От днес посетителите на Университетска ботаническа градина – Балчик могат да видят уникална изложба сред екзотиката на тропически и субтропични растения в постоянната експозиция. Изложбата е подготвена от Университетския архив и Музея на СУ „Св.Климент Охридски”.
На 10 табла са експонирани фотокопия на оригинални документи и снимки, представящи част от историята на СУ „Св.Климент Охридски”, Университетски ботанически градини, живота и делото на акад. Даки Йорданов – създател на УБГ в гр.Балчик.