ПРАКТИКА ПО БОТАНИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СУ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Градина: Балчик
Категория: Биоразнообразие, Обучения
Дата на публикуване: 12.07.2013 г.

На 12 юли 2013 г. студенти от II курс, специалност „Екология” и специалност „Биология” проведоха практика по „Висши растения” в Университетска ботаническа градина гр.Балчик. Те бяха водени от доц. д-р Анели Неделчева, гл.ас. д-р Анита Тошева,  гл.ас. д-р Благой Узунов и гл.ас. д-р Пламен Иванов
 
В рамките на практиката студентите се запознаха с биоразнообразието и растителните колекции в  УБГ - Балчик. Задачата им беше да идентифицират и опишат определени растителни видове, да се запознаят със специфични особености на видовете, представени в градината, както и да напишат кратко есе за това, което ги е впечатлило най-много в градината. 
 
Преподавателите и студентите благодариха на екипа на УБГ - Балчик за съдействието, което им беше указано и за грижите им към градината.