ПАРТЕРНО ЗАЦВЕТЯВАНЕ В УБГ – БАЛЧИК ЛЯТО 2013 г.

Градина: Балчик
Категория: Градини
Дата на публикуване: 18.06.2013 г.

В Университетска ботаническа градина – гр.Балчик приключиха основните дейности по представяне на колекциите от едногодишни цъфтящи и листнодекоративни видове. Пролетните растения бяха заменени с летни, като в два големи участъка - в Адаптираната градина и Градината на боговете – са оформени традиционните многоцветни килими (партер).

Композициите от типа цветен партер, са характерни за геометричния стил в градинско-парковото изкуство. Те достигат най-голям разцвет през времето на Ренесанса, Барока и Класицизма. Обикновено са част от ансамбъл, съчетаващ цветни петна, с правилни геометрични очертания, ниско подрязани храсти и архитектурни елементи – водни канали, водни огледала, фонтани. Характерно  е, че се изграждат на равен терен, цветята са с приблизително равна височина, за да се възприемат като килим.

При изграждането на цветните партери в Адаптираната градина и Градината на боговете (Аллах) са използвани над 40 сорта, изцяло размножени в УБГ – Балчик.

В Адаптираната градина цветният партер е част от ансамбъл с композиционен център фонтан, подчертан от арабески с вечнозелен чемшир. Отделните цветни петна са с триъгълни очертания, разположени около отделни центрове, формиращи общата композиция. Редувани са цъфтящи и листнодекоративни растителни видове.

В Градината на боговете (Аллах) цветния партер представлява линейна композиция с ядро, изградено от жълт  ''цъфтящ килим" - композиционно повторение на успоредния воден канал, рамкиран от вечнозелените кипариси. Ритмично редуващи се акценти от цъфтящи видове са ситуирани в периферията. Фонът е представен от листнодекоративни растения. Прехода между алеята с кипариси и цветния партер е изпълнен с цъфтящи видове, които са характерни с интересните си багри и разнообразен аромат.

Специалистите и градинарите продължиха с реконструкцията на растителността в различните участъци, където се засаждат нови видове перенни растения: цъфтящи храсти и полухрасти, почвопокривна растителност, сенкоиздръжливи и сухолюбиви растения.