ТРЕНИНГ ЗА ПРАКТИКУВАЩИ

Градина: София
Категория: Биоразнообразие, Климатични промени, Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 15.05.2013 г.

Откривателско учене на открито

 

Университетска Ботаническа градина гр. София организира Тренинг за обучители по проект INQUIRE. Тренингът е посветен на Световния ден на околната среда – 5 юни.

Откривателското преподаване подпомага учителите в изграждането на ситуации, чрез които учениците се ангажират в процеса на научното изследване. Вярваме, че истинското знание се формира чрез генериране и тестване на идеи, обсъждане с връстници и учители, както и директно взаимодействие с научни източници - синтез и анализ на данни, като по този начин се постига истинско разбиране на научните понятия, процесите и явленията в природата.

alt