ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Градина: София
Дата на публикуване: 09.05.2013 г.

Учене на открито

 

Университетски Ботанически градини към СУ „Св. Климент Охридски” подкрепиха инициативата OPENEDU 2013 Училище за живота на МС на РБългария като предложиха безплатни учебни занимания за ученици. Момчетата и момичетата от 8-ми клас от НПМГ, профил биология бяха гости в Градината в София на 9 май 2013 г. Посрещнати от специалистите по образование и наука, те присъстваха на ботаническа разходка – беседа. Запознаха се с видовото разнообразие в оранжериите, усетиха топлината и влагата на тропиците, сухия климат в пустинята и не на последно място – разсъждаваха за ролята на Ботаническите градини като институция – място за наука и образование.
След това учениците се изправиха пред предизвикателството да изследват причините за изчезване на редки и застрашени видове в местен и глобален мащаб. Ролевата игра „Ще оцелея ли?”, разработена като част от проекта PLANTSCAFE, в който Университетски Ботанически градини партнираха, предостави възможност от първо лице децата да усетят влиянието от човешката дейност върху загубата на биоразнообразието, нарушаването на естествените екосистеми и промяната в климата. Повод за размисъл е и отговорността на човека за запазване на баланса в природата.

Както за пореден път имахме удоволствието да установим – децата на никоя възраст не забравят да играят. Възрастните просто понякога забравят, че чрез игри можем да научим много – по един динамичен начин, сред природата, с общуване, дискусия и изказване на мнение. Нещо, което Университетски Ботанически градини чрез участието си в проект INQUIRE на ЕС се стреми да популяризира сред учителите от началното и средно училище.

alt

altaltalt