ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

Градина: Балчик
Дата на публикуване: 22.04.2013 г.

 

По случай "Деня на Земята" Ботаническата градина в Балчик стана домакин на две специални гостувания: на първокласниците от гр. Балчик, и на участниците в трансграничен проект "Традиция, Оригиналност, Уникалност и Богатство за иновативна стратегия на туризма в Черноморския басейн" - TOURIST по Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013" с водещ партньор Община Ефория, Румъния и партньори община Негря-Молдова и Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА - Добрич. Всички се съгласиха да включат в своите приоритети опазването на околната среда, опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Ботаническата градина е важно място от българската земя и е едно от местата, в които се съхранява важното растително богатство на Земята и на България.