КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

Градина: Балчик
Категория: Градини, Обучения, Опазване
Дата на публикуване: 22.04.2013 г.

 

                                                                    КОНКУРС

                                                                         за

            Идеен проект за паркоустройство и благоустройство на защитената местност -

                           Университетска ботаническа градина - гр. Балчик

 

 

 

Цел на проекта 

         Хармонично свързване на историческото ядро с останалата част на защитената местност, която по същество представлява агроекосистема с проникване на естествена гориста и храстова растителност през последните 60г. Посетителите и гостите на  обекта ще ползват експозициите на уникалната паркова среда, предлагаща много възможности за наблюдение и събиране на знания за природата.

Съгласно Заповед № РД - 09-128 от 18 април 2002 г. на Министерството на културата, част от терена е групов архитектурно - строителен паметник на културата и паметник на градинското и парковото изкуство.

Съгласно Заповед № РД - 130 от 27 януари 2005 г., теренът е защитена местност.

 

Право на участие

         Право на участие имат студенти и/или млади магистри, завършили през последните пет години (от 2008 г. включително до сега) от следните специалности: Ландшафтна архитектура, Архитектура, Урбанизъм.

 

Начин на представяне 

         Представянето на проекта да е върху едно табло с размер А0 /1189/841 mm/. По желание могат да бъдат включени схеми, изгледи или други визуализации, които да детайлизират отделни участъци от терена. Проектът да бъде съобразен с  предоставения layout. В горния десен ъгъл трябва да се постави идентификационен номер, който е персонален за всеки участник и се изпраща при подадено заявление за участие.

 

Заявление за участие

         Заявлението е налично в .jpg формат. Желаещите да участват трябва да попълнят заявлението и да го изпратят на e-mail: ubg_balchik@abv.bg

         Името на файла трябва да бъде: ubg_собствено име_фамилия.jpg. Пример: ubg_dara_petkova.jpg.

При изпратено заявление, всеки участник ще получи: пълен комплект със задание за проектиране, подложка, папка с всички документи, нужни за изготвянето на проекта и персонален идентификационен номер, който трябва да фигурира на таблото.

 

Краен срок за подаване на заявленията е 13 май 2013г. /понеделник/.

 

Краен срок за подаване на таблата е 15 юни 2013г. /събота/.

 

Награди

Първа награда 500 лв.

Втора награда 300 лв.

Трета награда 200 лв.

 

Жури 

Очаквайте скоро