ЛЕЧЕБНА ИГЛИКА

Градина: Варна
Категория: Биоразнообразие, Наука, Опазване
Дата на публикуване: 08.04.2013 г.

Ботаници откриха нов вид

На територията на УБГ Екопарк-Варна ботаници описаха и определиха вида Primula veris L. (P. officinalis L. Hill.)

Поради ниската си численост и горско местообитание лечебната иглика досега не беше установена в Екопарка. В България тя е разпространена в гори и храсталаци от морското равнище докъм 2500 м. надморска височина. Цъфти от март до май. Медоносно и декоративно растение.

Лечебната иглика е включена в Закона за биологичното разнообразие и в Закона за лечебните растения.