Календар на научно-образователните и културни мероприятия в УБГ

Мероприятие Срок за изпълнение Организатор
1 Тематични детски работилници, посветени на растенията, биоразнобразието, птиците и др. – разработени по проекти  Plantscafe и INQUIRE постоянен УБГ - София
2 Отбелязване на Тодоровден с традиционните  конски кушии и състезания с каручки. 16.03.2019 г. УБГ - Варна
3 "Парад на лалетата"
Излагане на информационни табла за видовете лалета. Популярни и атрактивни сортове. Цветни композиции в градината.
20.03-01.05.2019 г. УБГ - Балчик
4 Седмица на лалето в Екопарка:
Семинар на тема: Произход и история на лалето.  Градинско лале, сортове, особености при отглеждане, агротехника.
Запознаване със сортовете лалета в УБГ Варна
Семинар с участието на ученици
22-28.04.2019 г. УБГ - Варна
5 Провеждане на художествени музикални и творчески  пленери на студенти и ученици 03-10.2019 г. УБГ - Балчик
6 Развитие на „Празнична гора” съвместно с Варненски литературен клуб - провеждане на две мероприятия по засаждане на фиданки от нови видове заедно с деца от литературни, художествени и театрални групи. 25.03.2019 г.
25.11.2019 г.
УБГ - Варна
7 Организиране на обучение относно техники за провеждане на "co-creation"  сесии и научни кафета по проект Big Picnic 03-04. 2019 г. УБГ - София
8 Отбелязване седмицата на гората с инициативата „Засади дръвче” съвместно с детски групи от начални училища във Варна, с растения от градината. 7.04.2019 г. УБГ - Варна
9 Провеждане на пролетен ботанически базар на входа на УБГ – Екопарк Варна - предлагане на сезонни и многогодишни цветя и храсти за градината. 15-28.04.2019 г. УБГ - Варна
10 Организиране и провеждане на зелени училища с ученици и деца от гр. Балчик, съгласно Споразумение м/у СУ и община Балчик 04.2018 г. УБГ - Балчик
11 Практика на ученици от професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов” Варна По график УБГ - Варна
12 Провеждане на конни атракции. Езда за начинаещи и напреднали, разходка с файтон и каручка. 04-10.2019 г. УБГ - Варна
13 Кулинарни презентации и демонстрационни лекцци свързани с отглеждането на плодове и зеленчуци в УЕБ "Драгалевци" постоянен УБГ - София
14 Участие в Софийски фестивал на науката с изложба на тема: "Кактусите и другите сукуленти" и консултации за отглеждането и размножаването на растенията 10-13.05.2019 г. УБГ - София
15 Отбелязване международния ден на класната стая на открито. Ботанически занимания в Бабината градинка 17.05.2019 г. УБГ - София
16 Провеждане на Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ 05.2018 г. УБГ - Балчик
17 Честване Международния ден на екологията и опазването на околната среда – запознаване с биоразнообразието, защитените видове и опазването им в ботаническите градини – беседи с ученици от V-VIII клас на варненски училища. 5.06.2019 г. УБГ - Варна
18 Отбелязване Международния ден на екологията и опазване на околната среда с беседи на тема: "Значение на зелетните пространства в градовете " 05.06.2019 г. УБГ – София
19 Отбелязване на Гергьовден  с лекция "Приложение на традиционни растителни храни и подправки за гeргьовденската трапеза" по проект BigPicnic
06.06.2019 г.
УБГ - Варна
20 Еньовден - отбелязване на деня на билките в Ботаническа градина Балчик  с ботанически базар, беседи и консултации със специалисти 24.06.2019 г. УБГ - Балчик
21 Честване на Еньовден с „Празника на билките”. Запознаване на ученици от варненски училища с лечебните растения, използването и опазването им. 24.06.2019 г. УБГ - Варна
22 Еньовден – отбелязване деня на билките с "Ботанически билков базар" и консултации със специалисти за отглеждането им 24.06.2019 г. УБГ - София
23 Откриване на Розариум след реконструкция (по розобер) 06.2019 г. УБГ - Варна
24 Изложби на местни художници постоянен УБГ - Балчик
25 „Ден на детето”  с  провеждането на откривателска игра в инициативата Детски Панаир България 01.06.2019 г. УБГ - София
26 Провеждане на студентските учебни практики (по екология, зоология, ботаника, агрономство)  на студентите от  БФ и ГГФ на СУ, ШУ, ТУ-Варна, АУ, УАСГ По график съобразно програмите на студентите в съответните университети
(06-09.2019 г.)
УБГ – Варна
27 Провеждане на „Международен фестивал на късометражното кино „В Двореца“ 06.2019 г. УБГ - Балчик
28 Концерти в Градината 06-08.2019 г. УБГ - Балчик
29 Провеждане на XVII-ти Републикански турнир по конкурипик за купата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” 07.2019 г. УБГ - Варна
30 Международен творчески пленер "Роза на света" - тренинги и артистични презентации с екологична насоченост с участие на младежи от различни държави 07.2019 г. УБГ - Балчик
31 Botanic Prosecco party – градинско тържество за столичани и гости на столицата 07-09.2019 УБГ - София
32 Летни кръжоци с ученици и деца с практическа насоченост на теми: "Опазване на растителното биоразнообразие" и "Запознаване с автохтонната (местната) флора и растителност" 07-08.2019 УБГ - Варна
33 „Доброволчество“ в УБГ 07-09.2019 г. УБГ - Балчик
34 Честване на 64 години от създаването на УБГ – Балчик с поднасяне на венци и отправяне на поздравителни адреси 27.07.2019 г. УБГ - Балчик
35 Среща с участниците от международния фестивал „Роза на света”  - панаир на творческите идеи. УБГ Варна традиционно е домакин на част от  културните прояви  на творчески групи от Беларус, Русия, Украйна и България 07.2019 г. УБГ - Варна
36 Отбелязване на 126 години от рождението на акад. Даки Йорданов с поднасяне на венци пред паметната плоча 13.09.2019г. УБГ - Балчик
37 Домакинство  на Национален фолклорен фестивал „Море от ритми“ 09.2019 г. УБГ - Балчик
38 Домакинство на  Международен фестивал на младите в изкуството „Via Pontica” 09.2019 г. УБГ - Балчик
39 Тематична изложба "Българската царица Елеонора" 09.2019 г. УБГ - Балчик
40 Участие в „Европейската нощ на учените“ 09.2019 г. УБГ - Балчик
41 Подготовка и отпечатване на сп. "Лист – ботанически наблюдател" постоянен УБГ - София
42 Честване патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски” с водосвет на параклиса, носещ неговото име. 25.11.2019 г. УБГ - Варна
43 Посещение на студентите от катедра „Ботаника” към БФ към СУ постоянен УБГ - София
44 Практики на студентите от Фармацевтичен факултет към МУ-София По график съобразно програмите на студентите УБГ - София
45 Занимания с ученици в разсадника при УБГ - "Запознаване с работата в разсадник - размножаване на растения и отглеждане", практически занятия със засаждане и пресаждане постоянен УБГ - София