УБГ - гр. Варна търси Биолог - Ботаник

Градина: Варна
Дата на публикуване: 24.06.2020 г.

Университетска Ботаническа Градина - гр. Варна търси Биолог - Ботаник.
Описание: поддържа и обновява хербариумна сбирка и растителни колекции, както и база данни за тях; води делектуса на градината, събира, изписва и изпраща семена; етикетира растителните колекции; участва в научни проекти и студентски практики; предоставя актуална информация за растенията в Университетска ботаническа градина - Варна за поддържането на сайта на градините.
Изисквания: висше образование, специалност биология, познания по ботаника; добра компютърна грамотност; владеене на английски език.
С одобрените за интервю кандидати ще се свържем по телефон или е-мейл.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
тел.: 0879 140 533