Euonymus alatus (Thunb.) Siebold

Garden: Sofia
Season: Autumn